รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 

รางวัลจากบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด มีดังนี้ 

บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภท คะแนนสูงสุด กลุ่มที่ 3 การประกวดศูนย์บริการฮอนด้า ประจำปี 2536

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภท คะแนนสูงสุด กลุ่มที่ 2 การประกวดศูนย์บริการฮอนด้า ประจำปี 2537

-       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ประเภท คะแนนสูงสุด กลุ่มที่ 2 การประกวดศูนย์บริการฮอนด้า ประจำปี 2537

-       รางวัลศูนย์บริการที่มีประสิทธิภาพด้านบริการ (BEST SERVICE SHOP) โล่บรอนซ์ทองแดง ประจำปี 2537

-       รางวัลศูนย์บริการที่มีประสิทธิภาพด้านบริการ (BEST SERVICE SHOP) โล่บรอนซ์เงิน ประจำปี 2538

-       รางวัลศูนย์บริการที่มีประสิทธิภาพด้านบริการติดต่อกันเป็นปีที่ 3 (BEST SERVICE SHOP) โล่ทอง ประจำปี 2539

-       รางวัลศูนย์บริการที่มีประสิทธิภาพด้านบริการ (BEST SERVICE SHOP) โล่ทอง ประจำปี 2540

-       รางวัลผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สูงสุด เขตภาคกลาง อันดับที่ 1 ประจำปี 2540

-       รางวัลผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สูงสุด เขตภาคกลาง อันดับที่ 1 ประจำปี 2541

-       รางวัลผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สูงสุดทั่วประเทศ อันดับที่ 2 ประจำปี 2542

-       รางวัลผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สูงสุดทั่วประเทศ อันดับที่ 2 ประจำปี 2543

-       รางวัลการประเมินมาตรฐานร้านฮอนด้า C.S.I. 2nd Stage ยอดเยี่ยมระดับประเทศ อันดับที่ 1 ประจำปี 2543

-       รางวัลการประกวดตกแต่งมุมโชว์รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า NOVA SONIC ประจำปี 2543 รางวัลยอดเยี่ยม ระดับภาคกลาง อันดับที่ 3

-       รางวัลผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สูงสุด เขตภาคกลาง อันดับที่ 1 ประจำปี 2544

-       รางวัลการประเมินมาตรฐานร้านฮอนด้า C.S.I. 2nd Stage ยอดเยี่ยมระดับประเทศ อันดับที่ 1 ประจำปี   2544

-       รางวัลการประกวดตกแต่งมุมโชว์รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า DREAM,WAVE, NICE และSONIC ประจำปี 2544 รางวัลยอดเยี่ยม ระดับภาคกลาง อันดับที่ 1

-       รางวัลการประกวดตกแต่งมุมโชว์รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า WAVE125 ประจำปี 2544 รางวัลยอดเยี่ยม ระดับภาคกลาง อันดับที่ 2

-       รางวัลผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สูงสุด เขตภาคกลาง อันดับที่ 1 ประจำปี 2545

-       รางวัลการประเมินมาตรฐานร้านฮอนด้า C.S.I. 2nd Stage ยอดเยี่ยมระดับประเทศ อันดับที่ 1 ประจำปี 2545

-       รางวัลการประกวดตกแต่งมุมโชว์รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า WAVE100 ประจำปี 2545 รางวัลยอดเยี่ยม ระดับภาคกลาง อันดับที่ 1

-       รางวัลผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สูงสุด เขตภาคกลาง อันดับที่ 1 ประจำปี 2546

-       รางวัลมาตรฐาน HONDA CSI ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2546 ประเภทกลุ่มร้าน MODEL SHOP ลำดับที่1

-       รางวัลการประกวดตกแต่งมุมโชว์รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า WAVE100 CHALLENGE TO 1,000,000 UNITS ประจำปี 2546 รางวัลยอดเยี่ยม  ระดับประเทศ อันดับที่ 2

-       รางวัลผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สูงสุด เขตภาคกลาง อันดับที่ 1 ประจำปี 2547

-       รางวัลการประเมินมาตรฐานร้านฮอนด้า C.S.I. 2nd Stage ยอดเยี่ยมระดับประเทศ กลุ่มร้าน MODEL SHOP อันดับที่ 2 ประจำปี   2547

-       รางวัลการประกวดตกแต่งมุมโชว์รถจักรยานยนต์ HONDA VIP CLUB ประจำปี 2547 รางวัลยอดเยี่ยม ระดับภาคกลาง รางวัลรองชนะเลิศ     อันดับที่ 2

-       รางวัลมาตรฐานร้าน HONDA CSI ยอดเยี่ยมที่มียอดขายสูงสุด (GOLD PRIZE) ระดับ ASIA & OCEANIA  ประจำปี 2547 (RECOGNITION OF YOUR OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN 2003 ASIA & OCEANIA SALES CONTEST)GOLD PRIZE

-       รางวัลผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สูงสุด เขตภาคกลาง อันดับที่ 1 ประจำปี 2548

-       รางวัลการประเมินมาตรฐานร้านฮอนด้า C.S.I. 2nd Stage ยอดเยี่ยมระดับประเทศ กลุ่มร้าน MODEL SHOP อันดับที่ 1 ประจำปี 2548

-       รางวัลการประกวดตกแต่งมุมโชว์รถจักรยานยนต์ HONDA WAVE SERIES ระดับประเทศ ประจำปี 2548 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

-       รางวัลผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สูงสุด เขตภาคกลาง อันดับที่ 1 ประจำปี 2549

-       รางวัลการประเมินมาตรฐานร้านฮอนด้า C.S.I. 2nd Stage ยอดเยี่ยมระดับประเทศ กลุ่มร้าน MODEL SHOP อันดับที่ 3 ประจำปี 2549

-       รางวัลผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สูงสุด เขตภาคกลาง อันดับที่ 1 ประจำปี 2550

-       รางวัลการประเมินมาตรฐานร้านฮอนด้า C.S.I. 2nd Stage ยอดเยี่ยมระดับประเทศ กลุ่มร้าน MODEL SHOP อันดับที่ 1 ประจำปี 2550

-       รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดมุมโชว์ ICON ปี 2550

-       รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคกลาง การประกวดมุมโชว์ ICON ปี 2550

-       รางวัลเกียรติยศคะแนนประเมินมาตรฐานร้านดีเด่นระดับประเทศ ลำดับที่ 1 ประจำปี 2551

-       รางวัลแข่งขันการขาย ต้อนรับฤดูหนาว ประจำปี 2552 ประเภทรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกและภาคตะวันตก กลุ่ม4

-       รางวัลชนะเลิศมาตรฐานร้าน 5S ระดับประทศ ลำดับที่ 1 ประจำปี 2552

-       รางวัลชนะเลิศมาตรฐานร้าน 5S ระดับภาคกลางตะวันตก ลำดับที่ 1 ประจำปี 2553

-       รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดป้ายโฆษณา ประจำปี 2553

-       รางวัลชนะเลิศมาตรฐานร้าน 5S ระดับภาคกลางตะวันตก ลำดับ 1 ประจำปี 2554

-       รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภูมิภาค การประกวดป้ายโฆษณา New Honda Scoopy I Billboard Contest ( Small Billboard ) ประจำปี 2554

-       รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดป้ายโฆษณา New Honda Scoopy I Billboard Contest ( Small Billboard ) ประจำปี 2554 

-       รางวัลชนะเลิศมาตรฐานร้าน 5S ระดับประเทศ  ลำดับ 3  ประจำปี 2555

-       รางวัลชนะเลิศมาตรฐานร้าน 5S ระดับภาคกลางตะวันตก ลำดับ 1 ประจำปี 2556

-       รางวัลชนะเลิศมาตรฐานร้าน 5S ระดับประเทศ ลำดับ 1 ประจำปี 2557

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาคกลาง กลุ่ม XXL ภาค 2/2558

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 4 ระดับภาคกลาง กลุ่ม XXL "ขอบคุณ 50 ปี จากฮอนด้า หาสุดยอดนักขาย(คนเก่ง)ลุยแดนปลาดิบ" ประจำปี 2558

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาคกลาง กลุ่ม XXL "งานนี้  เฮียไม่ต้อง พวกเราช่วยเอง" ประจำปี 2558

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 8 ระดับภาคกลาง กลุ่ม XXL "งวดนี้  ขอซ้อ(เจ๊)ของเราโชว์บ้าง" ประจำปี 2558

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 5 ระดับประเทศ  "Final Episode" รวมพลัง เฮีย-ซ้อ(เจ๊) พวกเรา ตอน ตะลุยแดนน้ำหอม...ฉลองชัยบนหอไอเฟล ประจำปี 2558

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาคกลาง กลุ่ม XXL ครึ่งฤดูกาล เมษายน - มิถุนายน 2559

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 5 ระดับประเทศ "เฮียครับ  ฤดูกาลนี้ขอพวกเราแจมด้วย" เมษายน - กันยายน 2559

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาคกลาง กลุ่ม XXL "I am CLICK The Winner" ธันวาคม 2559 - มีนาคม 2560

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาคกลางตะวันตก รางวัลส่งเสริมมาตราฐานร้านภาพรวมดีเด่น ประจำปี 2560

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับภาคกลาง กลุ่ม XXL ครึ่งแรก "ภาพรวมเฮีย"  เมษายน - พฤษภาคม 2560

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 10 ระดับประเทศ  ครึ่งหลัง "รวมพลเฮีย - ซ้อ"  กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 7 ระดับประเทศ "อัศวิน แชมป์เปี้ยนส์ ลีก" มีนาคม - มิถุนายน 2561

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 4 ระดับประเทศ "รวมพลัง...อัศวินฮอนด้า" ตุลาคม - ธันวาคม 2561

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาคกลางตะวันตก รางวัลส่งเสริมมาตราฐานร้านภาพรวมดีเด่น ประจำปี 2561

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาคกลาง นายพิชัย สละบุญชู การแข่งขันทักษะฝีมือช่าง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 4 ระดับประเทศ "รวมพลัง...อัศวินฮอนด้า" ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาคกลางตะวันตก "แคมเปญสะสมแต้ม" พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562

-       Thailand Top CSI Dealer Awards 2019 West No.1

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 8 ระดับประเทศ “อัศวินฮอนด้า ตะลุยบอลยูโร 2020”

-       Honda Mechanic Skill Contest 2020 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายพิชัย สละบุญชู

-       Honda Mechanic Skill Contest 2020 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายเจษฎา  เพ็ชรทัด

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาคกลางตะวันตก รางวัลส่งเสริมมาตราฐานร้านภาพรวมดีเด่น ประจำปี 2020

 

ทีมแข่งขันรถจักรยานยนต์  ฮอนด้าเตชอัมพร

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 4 CBR300R Thailand Dream Cup Division 1, Thailand Circuit, 22 May 2016

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 MSX 125SF Super Challenge, Chang International Circuit, 10 July 2016

-       Team Champion MSX 125SF Super Challenge, Chang International Circuit, 10 July 2016

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 5 CBR300R Thailand Dream Cup Division 1, Bira International Circuit, 28 August 2016

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 4 MSX 125SF Super Challenge, Chang International Circuit, 12 September 2016

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 4 MSX 125SF Super Challenge, Thailand Circuit, 20 November 2016

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 MSX 125SF Super Challenge, Chang International Circuit, 4 December 2016

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 5 CBR300R Super Star R.2 Division 2, Chang International Circuit, 9 July 2017

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 4 CBR300R Super Star R.2 Division 2, Chang International Circuit, 9 July 2017

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 4 MSX 125SF Super Challenge R.2, Chang International Circuit, 9 July 2017

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 CBR300R Super Star R.3 Division 2, Thailand Circuit, 20 Aug 2017

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 MSX 125SF Super Challenge R.3, Thailand Circuit, 20 Aug 2017

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 MSX 125SF Super Challenge R.4, Thailand Circuit, 15 Oct 2017

-       Team Champion MSX 125SF Super Challenge R.4, Thailand Circuit, 15 Oct 2017

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 MSX 125SF Super Challenge R.6, Chang International Circuit, 5 Nov 2017

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 4 CBR300R Super Star R.6 Division 2, Chang International Circuit, 28 Jan 2018

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 MSX 125SF Super Challenge R.6 Chang, International Circuit, 28 Jan 2018

-       Team Champion MSX 125SF Super Challenge R.6, Chang International Circuit, 28 Jan 2018

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 MSX 125SF Super Challenge สนามที่1 ไทยแลนด์เซอร์กิต นครชัยศรี 23-24 มิถุนายน 2561

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 MSX 125SF Super Challenge สนามที่4 พีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต พัทยา 14 ตุลาคม 2561

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 5 CB300R Cafe' Racer สนามที่5 ไทยแลนด์เซอร์กิต นครชัยศรี 11 พฤศจิกายน 2561

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 MSX 125SF Super Challenge สนามที่5 ไทยแลนด์เซอร์กิต นครชัยศรี 11 พฤศจิกายน 2561

-       รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 MSX 125SF Super Challenge สนามที่6 ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต 16 กุมภาพันธ์ 2562

 
ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย ฮอนด้าเตชอัมพ 

-       รางวัลรณรงค์เผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัย รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ระดับเขตภาคกลาง ประจำปี 2549 

-       รางวัลรณรงค์เผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัย รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ระดับเขตภาคกลาง  ประจำปี 2550

-       รางวัลรณรงค์เผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัย รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ระดับเขตภาคกลาง  ประจำปี 2551

-       รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมรวม  การแข่งขันเจ้าหน้าที่ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยครั้งที่  7 ประจำปี 2551

-       รางวัลรณรงค์เผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัย  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับเขตภาคกลาง  ประจำปี 2552

-       รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมรวม  การแข่งขันเจ้าหน้าที่ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยครั้งที่  8 ประจำปี 2552

-       รางวัลรณรงค์เผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัย  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ระดับเขตภาคกลาง  ประจำปี 2554

-       รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมรวม  การแข่งขันเจ้าหน้าที่ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยครั้งที่  10 ประจำปี 2554

-       รางวัลรณรงค์เผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัย  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ระดับเขตภาคกลาง  ประจำปี 2555

-       รางวัลรณรงค์เผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัย  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ระดับเขตภาคกลาง  ประจำปี 2556

-       รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมรวม  การแข่งขันเจ้าหน้าที่ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยครั้งที่  11 ประจำปี 2556

-       รางวัลรณรงค์เผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัย  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ระดับเขตภาคกลาง  ประจำปี 2557

-       รางวัลรณรงค์เผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัย  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ระดับเขตภาคกลาง  ประจำปี 2558

-       รางวัลรณรงค์เผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัย  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ระดับเขตภาคกลาง  ประจำปี 2559

-       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เจ้าหน้าที่ครูฝึกชาย นายเอกลักษณ์ รอดผล การแข่งขันเจ้าหน้าที่ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยครั้งที่  16 ประจำปี 2562

 

 รางวัลจากบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มีดังนี้

บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาโพธาราม

-      ได้รับรางวัลศูนย์บริการที่มีประสิทธิภาพด้านการบริการ (YBS) จากบริษัท สยามยามาฮ่า จำกัด

-      ได้รับรางวัลผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า ยอดเยี่ยม เขตภาคกลาง ประจำปี 2538-2539

-      ได้รับรางวัล ผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า ดีเด่น เขตภาคกลาง ประจำปี 2541-2542

-      ได้รับรางวัล ผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า ดีเด่น เขตภาคกลาง ประจำปี 2543-2544   

บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขา ดำเนินสะดวก 

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 2 ภาคกลาง  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 1/2549

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 2 ภาคกลาง  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 2/2549

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 ภาคกลาง  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 3/2550

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 3 ภาคกลาง  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 4/2550

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 ภาคกลาง  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 1/2551

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 ภาคกลาง  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 2/2551

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 ภาคกลาง  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำปี  2551

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม M     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2554

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม M     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 2/2554

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม M     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 3/2554

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม M     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2554

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม M     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำปี  2554

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 3  รางวัลประกวดมุมโชว์ฟิโอเร่ CORNER  DISPLAY  CONTEST  ภาคกลางตะวันตก ประจำเดือน  เมษายน – พฤษภาคม 2554

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม M     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2555

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม M     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 2/2555

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม M     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 3/2555

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม M     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2555

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม M     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำปี  2555

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 2 กลุ่ม M     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 2/2557 

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 3 กลุ่ม M     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 3/2557

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 2 กลุ่ม M     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2557

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 3 กลุ่ม M     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2558

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 2 กลุ่ม M     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 2/2558

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 2 กลุ่ม M     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 3/2558

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม M     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2558

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 3 กลุ่ม M     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 2/2559

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 3 กลุ่ม M     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 3/2559

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม M     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2560

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม M     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 2/2560

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม M     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 3/2560

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม M     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2560 

-     ได้รับรางวัล  การจัดการและบริหารโชว์รูม  ยามาฮ่าสแควร์ ดีเด่น ในโครงการ Star YSQ.  ประจำปี 2560

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม M     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2561

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม M     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 2/2561

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 3 กลุ่ม M     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 3/2561

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 3 กลุ่ม M     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2561

-     "Finn Maketing Award 2018" รางวัลยอดขายออกถึงผู้ใช้ (STU) สูงสุดอันดับ 1 ภาคกลางตะวันตก

-     "Finn Maketing Award 2018" รางวัลอัตราการเติบโตจากยอดขายสูงสุด กลุ่มที่ 5 อันดับ 3

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม M     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2562

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม M     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 2/2562

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม M     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 3/2562

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม M     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2562

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม M     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2563

-     ได้รับรางวัล "โล่ทองคำ บรรลุเป้าการสั่งซื้อประจำปี 2563"


บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขา นครชัยศรี

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1  รางวัลประกวดมุมโชว์ฟิโอเร่ CORNER  DISPLAY  CONTEST  ภาคกลางตะวันตก  ประจำเดือน  เมษายน – พฤษภาคม 2554

-     ได้รับรางวัล  ชมเชย  การประกวด CSI Championship 2015 ระดับประเทศ

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 3 กลุ่ม XL     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2560

-     ได้รับรางวัล "โล่ทองคำ บรรลุเป้าการสั่งซื้อประจำปี 2563"


บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาบ้านโป่ง 3

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 1/2557

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 2/2557

-     ได้รับรางวัลอันดับ 2 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 4/2557

-     ได้รับรางวัลอันดับ 2 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 2/2558

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 3/2558

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 4/2558

-     ได้รับรางวัลอันดับ 2 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 2/2559

-     ได้รับรางวัลอันดับ 2 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 3/2559

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 1/2560

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 2/2560

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 3/2560

-     ได้รับรางวัลอันดับ 2 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 4/2560

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 1/2561

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 2/2561

-     ได้รับรางวัลอันดับ 2 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 3/2561

-     ได้รับรางวัลอันดับ 2 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 4/2561

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 1/2562

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 2/2562

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 3/2562

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 4/2562

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 4/2563

 

บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาโพธาราม 4

-     ได้รับรางวัลอันดับ 2 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 1/2557

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 2/2557

-     ได้รับรางวัลอันดับ 2 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 3/2557

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 4/2557

-     ได้รับรางวัลอันดับ 2 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 1/2558

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 2/2558

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 3/2558

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 4/2558

-     ได้รับรางวัลอันดับ 3 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 1/2559

-     ได้รับรางวัลอันดับ 2 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 3/2559

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 1/2560

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 2/2560

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 3/2560

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 4/2560

-     ได้รับรางวัลอันดับ 2 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 1/2561

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 2/2561

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 3/2561

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 4/2561

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 1/2562

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 2/2562

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 3/2562

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 4/2562

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม S ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 4/2563

 

บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาชัฎป่าหวาย 1

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม L ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 4/2557

-     ได้รับรางวัลอันดับ 3 กลุ่ม L ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 1/2558

-     ได้รับรางวัลอันดับ 2 กลุ่ม L ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 2/2558

-     ได้รับรางวัลอันดับ 3 กลุ่ม L ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 3/2558

-     ได้รับรางวัลอันดับ 2 กลุ่ม L ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 4/2558

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม L ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 1/2559

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม L ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 2/2559

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม L ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 3/2559

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม L ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 1/2560

-     ได้รับรางวัลอันดับ 2 กลุ่ม L ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 2/2560

-     ได้รับรางวัลอันดับ 2 กลุ่ม L ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 3/2560

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม L ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 4/2560

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม L ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 1/2561

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม L ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 2/2561

-     ได้รับรางวัลอันดับ 2 กลุ่ม L ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 3/2561

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม L ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 4/2561

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม L ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 1/2562

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม L ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 2/2562

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม L ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 3/2562

-     ได้รับรางวัลอันดับ 1 กลุ่ม L ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 4/2562

-     ได้รับรางวัลอันดับ 2 กลุ่ม L ในการจัดการและบริหารยามาฮ่าสแควร์ ได้มาตรฐานประจำ PERIOD 4/2563

  

รางวัลจาก บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด มีดังนี้ 

 เวสป้าเตชอัมพร  นครปฐม

 -       รางวัลโชว์รูมเวสป้ามาตรฐานดีเด่นยอดเยี่ยมประจำภูมิภาค UPC.4 ประจำปี 2018

 -       ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโชว์รูมเวสป้า 3S ประจำปี 2017-2018

 -       ชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ รางวัลมาตรฐานโชว์รูมเวสป้า 3S ดีเด่น ประจำปี 2018-2019

 -       ชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ รางวัลศูนย์บริการมาตรฐานเวสป้าดีเด่น ประจำปี 2018-2019

 -       รางวัลยอดสั่งซื้อดาวรุ่ง ประจำปี 2018-2019

 -       ชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ รางวัล VESPA TECHNICAL SKILL CONTEST 2020 "นายศักดิ์สิทธิ์  จันทรบูร"

 -       รางวัลศูนย์บริการมาตรฐานเวสป้า ผ่าน 80 % การแข่งขันศูนย์บริการ ประจำปี 2020

 -       ชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ รางวัลทัศนศึกษาแข่งขันฝีมือช่างบริการ ประจำปี 2020 "นายศักดิ์สิทธิ์  จันทรบูร"

-        รางวัลการแข่งขัน VESPA อัศวินยอดนักขาย ONLINE

-        รางวัลโชว์รูมมาตรฐานยอดเยี่ยมประจำภาค 7

 

เวสป้าเตชอัมพร  ราชบุรี

 -       ชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ รางวัลศูนย์บริการดีเด่น การแข่งขันศูนย์บริการ ประจำปี 2020

 -       ชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ รางวัลพนักงานศูนย์บริการ ประจำปี 2020

 -       ชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ รางวัลทัศนศึกษาศูนย์บริการดีเด่น ประจำปี 2020

 

 รางวัลจากบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด มีดังนี้ 

บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด

-      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันศูนย์บริการมาตรฐานซูซูกิ  ประจำปี 2561

-      รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์บริการทำเคลมชิ้นส่วนให้ลูกค้า  ประจำปี 2561

-      รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์บริการทำเคลมชิ้นส่วนให้ลูกค้า  ประจำปี 2563

-      รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันศูนย์บริการมาตรฐานซูซูกิ 3S ประจำปี 2563

 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ บริษัท เตชอัมพรมอเตอร์ จำกัด  

-      รางวัลชนะเลิศ อันดับ 5 ระดับภาคกลาง "แคมเปญประกวดการประชาสัมพันธ์ และการต่อยอด ช๊อป/ใช้/ชิง" ปี 2020รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ บริษัท เตชอัมพร เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด   

รางวัล จากบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

บริษัท เตชอัมพร เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่โพธาราม 

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 1/2551

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 3/2551

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 2 ภาคกลาง  การประกวด CSI  CHAMPIONSHIP  2008 

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 1/2552

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 2/2552

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 3/2552

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 4/2552

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 ระดับประเทศ  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำปี 2552

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 1/2553

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 2/2553

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 3/2553

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 4/2553

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 ระดับประเทศ  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำปี 2553

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 4 กลุ่ม XL    ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2554

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 4 กลุ่ม XL    ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 2/2554

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 4 กลุ่ม XL    ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 3/2554

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 4 กลุ่ม XL    ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2554

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1  รางวัลประกวดมุมโชว์ฟิโอเร่ CORNER  DISPLAY  CONTEST  ภาคกลางตะวันตก  ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2554

-     ได้รับรางวัล  โครงการส่งเสริมการขายรถจักรยานยนต์สปาร์คนาโน “เรื่องจริงโดนใจ  ยิ่งใช้ยิ่งประหยัด  กับลูกค้าสปาร์คนาโน”

      ประกาศผลครั้งที่ 1  นายสุ  ลุงกอ

      ประกาศผลครั้งที่ 2  นายวิชัย  นุ่มนวน

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1  รางวัลการแข่งขันทักษะฝีมือช่างร้านผู้จำหน่ายยามาฮ่า  ประจำปี 2554  ระดับประเทศ

      โดย  “นายประชาชาติ  รัตนพิทักษ์”    

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 4 กลุ่ม XL    ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2555

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 4 กลุ่ม XL    ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 2/2555

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 4 กลุ่ม XL    ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 3/2555

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 4 กลุ่ม XL    ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2555

-     ได้รับรางวัลชมเชยในการจัดมุมโชว์ประจำปี 2555 TTX display Contest 2012

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 3 กลุ่ม XL     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2559

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม XL     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 3/2559

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 3 กลุ่ม XL     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 3/2560

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 2 กลุ่ม XL     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2560

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 2 กลุ่ม XL     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2561

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม XL     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 2/2561

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 3 กลุ่ม XL     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 3/2561

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม XL     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2561

-     ได้รับรางวัล  ชนะเลิศอันดับ 1  ศูนย์บริการยามาฮ่าโปรแคร์ ประจำปี 2561 รอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

-     ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับที่ 1  การประกวด CSI Championship 2018 ระดับประเทศ

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 2 กลุ่ม XL     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2562

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 2 กลุ่ม XL     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 2/2562

-     ได้รับรางวัล  ชนะเลิศอันดับ 1  ศูนย์บริการยามาฮ่าโปรแคร์ ประจำปี 2562 ( ครึ่งปีแรก )

-     ได้รับรางวัล  ชนะเลิศอันดับ 1  ศูนย์บริการยามาฮ่าโปรแคร์ ประจำปี 2562 ( ครึ่งปีหลัง )

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม XL     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2562

-     ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับที่ 1  การประกวด CSI Championship 2019 ระดับประเทศ

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม XL     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2563

-     ได้รับรางวัล  ชนะเลิศอันดับ 1  ศูนย์บริการยามาฮ่าโปรแคร์ ประจำปี 2563 ( ครึ่งปีแรก )

-     ได้รับรางวัล  ชนะเลิศอันดับ 1  ศูนย์บริการยามาฮ่าโปรแคร์ ประจำปี 2563 ( ครึ่งปีหลัง )

-     ได้รับรางวัล  ชนะเลิศอันดับ 1  ประจำภาคกลางตะวันตก โครงการประกวด Facebook Video Clip "โชว์รูมยามาฮ่าร่วมใจ ป้องกันภัย Covid19"

-     ได้รับรางวัล  ชนะเลิศอันดับ 3  ประจำภาคกลางตะวันตก โครงการประกวด โครงการประกวดคลิป "Yamaha 5 Years Waranty"

-     ได้รับรางวัล  ชนะเลิศอันดับ 1  ประจำภาคกลางตะวันตก โครงการประกวด โครงการประกวดคลิป "ยามาฮ่าใจดี ช่วยผ่อน ดีปะล่ะ"

-     ได้รับรางวัล  ชนะเลิศยอดเยี่ยมอันดับที่ 1  การประกวด CSI Championship 2020 ระดับประเทศ กลุ่ม C

-     ได้รับรางวัล  นำเสนอผลงานยอดเยี่ยม  การประกวด CSI Championship 2020 ระดับประเทศ กลุ่ม C

-     ได้รับรางวัล "โล่ทองคำ บรรลุเป้าการสั่งซื้อประจำปี 2563"

-     ได้รับรางวัล  ชนะเลิศอันดับ 1  ศูนย์บริการยามาฮ่าโปรแคร์ ประจำปี 2564 ( ครึ่งปีแรก )

-     ได้รับรางวัล  ชนะเลิศอันดับ 1  ศูนย์บริการยามาฮ่าโปรแคร์ ประจำปี 2564 ( ครึ่งปีหลัง )

-     ได้รับรางวัล  ชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดคลิป YAMAHA Y-Connect

-     ได้รับรางวัล  ชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดการถ่ายภาพ Fino

-     ได้รับรางวัล  ชนะเลิศอันดับ 1  การประกวด Finn Best Award

-     ได้รับรางวัล  ชนะเลิศยอดเยี่ยมอันดับที่ 1  การประกวด CSI Championship 2021 ระดับประเทศ กลุ่ม C

-     ได้รับรางวัล  ชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดคลิปรีวิวน้ำมันเครื่อง YAMALUBE 2022

 


     

บริษัท เตชอัมพร เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สาขาบางแพ     

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 4/2551

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 3 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 2/2552

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 2 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2554

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 2/2554

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 3/2554

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2554

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำปี  2554

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 ระดับประเทศ     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำปี  2554

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2555     

 -    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 2/2555

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 3/2555

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2555

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 ระดับประเทศ     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำปี  2555

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2557

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 2/2557

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 3/2557

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2557

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2558

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 2/2558

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 3/2558

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2558

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2559

-     ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2563

 
บริษัท เตชอัมพร เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สาขาบ้านแพ้ว

-      ได้รับรางวัล  อันดับ 2 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 1/2551

-      ได้รับรางวัล  อันดับ 1 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 2/2551

-      ได้รับรางวัล  อันดับ 2 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 3/2551

-      ได้รับรางวัล  อันดับ 2 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 2/2552

-      ได้รับรางวัล  อันดับ 3 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2554

-      ได้รับรางวัล  อันดับ 2 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 2/2554

-      ได้รับรางวัล  อันดับ 2 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 3/2554

-      ได้รับรางวัล  อันดับ 2 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2554

-      ได้รับรางวัล  อันดับ 2 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2555       

-      ได้รับรางวัล  อันดับ 2 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 2/2555

-      ได้รับรางวัล  อันดับ 2 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 3/2555

-      ได้รับรางวัล  อันดับ 2 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2555

-      ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทป้ายขนาดเล็กประจำปี 2556 Outdoor Advertising Contest 2013

-      ได้รับรางวัล  อันดับ 2 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2557

-      ได้รับรางวัล  อันดับ 3 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 2/2557

-      ได้รับรางวัล  อันดับ 2 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 3/2557

-      ได้รับรางวัล  อันดับ 3 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2557

-      ได้รับรางวัล  อันดับ 2 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2558

-      ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2560

-      ได้รับรางวัล  อันดับ 3 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 2/2560

-      ได้รับรางวัล  อันดับ 2 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 3/2560

-      ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2560

-      ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2561 

-      ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 2/2561

-      ได้รับรางวัล  อันดับ 3 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 3/2561

-      ได้รับรางวัล  อันดับ 2 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2561

-      ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์บริการยามาฮ่าโปรแคร์ ประจำปี 2561 รอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

-      ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2562

-      ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 2/2562

-      ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์บริการยามาฮ่าโปรแคร์ ประจำปี 2562 ( ครึ่งปีแรก )

-      ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 3/2562

-      ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์บริการยามาฮ่าโปรแคร์ ประจำปี 2562 ( ครึ่งปีหลัง )

-      ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2562

-     ได้รับรางวัล  ชมเชย  ประจำภาคกลางตะวันตก โครงการประกวด โครงการประกวดคลิป "ยามาฮ่าใจดี ช่วยผ่อน ดีปะล่ะ"

-      ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 3 ศูนย์บริการยามาฮ่าโปรแคร์ ประจำปี 2563 ( ครึ่งปีแรก )

-      ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 3 ศูนย์บริการยามาฮ่าโปรแคร์ ประจำปี 2563 ( ครึ่งปีหลัง )

-     ได้รับรางวัล "โล่ทองคำ บรรลุเป้าการสั่งซื้อประจำปี 2563"

-      ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์บริการยามาฮ่าโปรแคร์ ประจำปี 2564 ( ครึ่งปีแรก )

-      ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์บริการยามาฮ่าโปรแคร์ ประจำปี 2564 ( ครึ่งปีหลัง )

 

 

บริษัท เตชอัมพร เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สาขานครปฐม

-      ได้รับรางวัล  อันดับ 2 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 3/2552

-      ได้รับรางวัล  อันดับ 2 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 4/2552

-      ได้รับรางวัล  อันดับ 2 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 1/2553

-      ได้รับรางวัล  อันดับ 2 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 2/2553

-      ได้รับรางวัล  อันดับ 2 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 3/2553

-      ได้รับรางวัล  อันดับ 2 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 4/2553

-      ได้รับรางวัล  อันดับ 3 ภาคกลาง Stand Display Contest  ประจำ  PERIOD 1/2559

-      ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 2 ศูนย์บริการยามาฮ่าโปรแคร์ ประจำปี 2561 รอบเดือนมกราคม - มิถุนายน

-      ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 2 ศูนย์บริการยามาฮ่าโปรแคร์ ประจำปี 2561 รอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

-      ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 2 ศูนย์บริการยามาฮ่าโปรแคร์ ประจำปี 2562 ( ครึ่งปีแรก )

-      ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 2 ศูนย์บริการยามาฮ่าโปรแคร์ ประจำปี 2562 ( ครึ่งปีหลัง )

-     ได้รับรางวัล  ชมเชย  ประจำภาคกลางตะวันตก โครงการประกวด โครงการประกวดคลิป "ยามาฮ่าใจดี ช่วยผ่อน ดีปะล่ะ"

-      ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 2 ศูนย์บริการยามาฮ่าโปรแคร์ ประจำปี 2563 ( ครึ่งปีแรก )

-      ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 2 ศูนย์บริการยามาฮ่าโปรแคร์ ประจำปี 2563 ( ครึ่งปีหลัง )

-     ได้รับรางวัล "โล่ทองคำ บรรลุเป้าการสั่งซื้อประจำปี 2563"

-      ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 2 ศูนย์บริการยามาฮ่าโปรแคร์ ประจำปี 2564 ( ครึ่งปีแรก )

-      ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 2 ศูนย์บริการยามาฮ่าโปรแคร์ ประจำปี 2564 ( ครึ่งปีหลัง )

 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ บริษัท มหาชัย คาร์ มาร์ท จำกัด(สมุทรสาคร)

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฟอร์ด

-    รางวัลผู้จำหน่ายบรรลุเป้าหมายสูงสุด เขตกรุงเทพฯและเขตภาคกลางตะวันตก ปี 2001

-    รางวัลผู้จำหน่ายยอดเยียม Top Gun Award ปี 2001-2002

-    รางวัลผู้จำหน่ายบรรลุเป้าหมายสูงสุดทั่วประเทศ Ford Rally Championship (Winner#5) ปี 2003

-    ศูนย์บริการมาตรฐาน Quality Care ปี 2003-2015

-    รางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยม Blue Oval Certified ปี 2004

-    รางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยม Dealer Excellence ปี 2010-2011

-    รางวัลการปฏิบัติการยอดเยียม Operation Excellence ปี 2010

-    รางวัลการเพิ่มผลกำไร Business Management ปี 2010-2011

-    รางวัลบรรลุเป้าหมายการขาย 6 เดือน 6 Month Achievevment Sales (January - June 2013)

-    การแข่งขัน % ผู้ตอบรู้สึกผูกพันมากสูงที่สุด (CVP Engagement Challenge) ปี 2015

-    รางวัล The President Club ประเภทเจ้าของผู้จำหน่าย (Dealer Principle) ระดับ Platinum ปี 2015

-    รางวัล The President Club ประเภทเจ้าของผู้จำหน่าย (Dealer Principle) ระดับ Gold ปี 2016

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ บริษัท มหาชัย คาร์ มาร์ท จำกัด(สมุทรสงคราม) 

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฟอร์ด

-     ศูนย์บริการมาตรฐาน Quality Care ปี 2008-2015

-     รางวัลการพัฒนาบุคลากร Training Program ปี 2009

-     รางวัลการเพิ่มผลกำไร Bussiness Management ปี 2010-2011

-     รางวัลการปฏิบัติการยอดเยี่ยม Operation Excellence ปี 2010

-     รางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยม Dealer Excellence ปี 2010-2011

-     รางวัลสุดยอดศูนย์บริการฟอร์ด ปี 2011

-     รางวัลชนะเลิศการแข่งขันที่ปรึกษาด้านบริการ ปี 2011

-     รางวัลผู้จำหน่ายที่มียอดขายรถยนต์และอะไหล่บรรลุเป้าหมาย (Dealer Excellence Q4,2011)

-     รางวัลคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าระดับประเทศด้านบริการสูงสุดระดับประเทศ Customer View Point Award ปี 2012

-     รางวัลบรรลุเป้าหมายการขาย 6 เดือน 6 Month Achievevment Sales (January - June 2013)

-     รางวัล The President Club ประเภทเจ้าของผู้จำหน่าย (Dealer Principle) ระดับ Platinum ปี 2014

-     รางวัลชนะเลิศการแข่งขันช่างเทคนิค ปี 2015รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ บริษัท ราชบุรี คาร์ มาร์ท จำกัด

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฟอร์ด

-      รางวัลผู้จำหน่ายบรรลุเป้าหมายสูงสุดทั่วประเทศ Ford Rally Championship (Winner#4) ปี2003


-      ศูนย์บริการมาตรฐาน Quality Care ปี 2003-2015

-      รางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยม Blue Oval Certified ปี 2004-2008

-      รางวัลการแข่งขันกิจกรรม 5 ส 5S Contest ปี 2008-2010

-      รางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยม Dealer Excellence ปี 2009

-      รางวัลการปฏิบัติการยอดเยียม Operation Exellence ปี 2010

-      รางวัลชนะเลิศการแข่งขันช่างเทคนิค ปี 2012

-      รางวัลบรรลุเป้าหมายการขาย 6 เดือน 6 Month Achievevment Sales (January - June 2013)

 

Visitors: 77,707