ติดต่อเรา

ติดต่อบริการ หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

 

 

1. บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สำนักงานใหญ่บางแพ  คลิ๊กเลย  

 129 ม.1 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160  

 โทร. 081 705 0582

 

 2.บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาโพธาราม 1  คลิ๊กเลย

 67 ถ.เนื่องประดิษฐ์ ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  

 โทร.081 705 0971

 

 3.บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาโพธาราม 2  คลิ๊กเลย

 8 ถ.โพธาราม-บ้านเลือก ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  

 โทร.081 705 0965

 

 4.บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาโพธาราม 4  คลิ๊กเลย

 74,76 ถ.เนื่องประดิษฐ์ ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  

 โทร.092 256 4440

 

 5.บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาจอมบึง  คลิ๊กเลย

 52/13 ม.1 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 

 โทร.081 705 0689

 

 6.บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาชัฎป่าหวาย1  คลิ๊กเลย

 60 ม.1 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 

 โทร.081 705 0787

 

 7.บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาชัฎป่าหวาย 2  คลิ๊กเลย

 60/9-10 ม.1 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  

 โทร.081 016 4455

 

 8.บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาด่านทับตะโก  คลิ๊กเลย

 123/4 ม.1 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 

 โทร.081 705 0978

 

 9.บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาดำเนินสะดวก  คลิ๊กเลย

 245,245/2 ม.4 ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130  

 โทร.081 705 1063

 

 10.บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาตาหลวง  คลิ๊กเลย

 218 ม.5 ต.ตาหลวง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130  

 โทร.081 705 0630

 

 11.บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาท้ายหาด  คลิ๊กเลย

 69/8-9 ซ.บางเรือหัก ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000  

 โทร.084 315 4004

 

 12.บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขา นครชัยศรี  คลิ๊กเลย

 14/6 ม.1 ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120  

 โทร.081 705 1260

 

 13.บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาบางเลน  คลิ๊กเลย

 400,400/1-2 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130  

 โทร.034 391 819

 

 14.บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาบ้านปรก  คลิ๊กเลย

 222/1-4 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000  

 โทร.081 705 0732

 

15.บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาบ้านโป่ง 1  คลิ๊กเลย

 29/2 ม.16 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  

 โทร.081 705 0795

 

 16.บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาบ้านโป่ง 2  คลิ๊กเลย

 2/8-13 ม.15 ต.ปากแรต, อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  70110  

 โทร.081 705 0786

 

 17.บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาบ้านโป่ง 3  คลิ๊กเลย

 3,3/1 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  

 โทร.081 705 1061

 

 18.บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาบ้านแพ้ว  คลิ๊กเลย

 332/41 ม.1 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120  

 โทร.081 705 1261

 

 19.บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาปากท่อ 1  คลิ๊กเลย

 472,474,476,478 ม.1 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140  

 โทร.081 705 0870

 

 20.บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาปากท่อ 2  คลิ๊กเลย

 498,498/1 ม.1 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140  

 โทร.081 705 8870

 

 21.บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาโพหัก  คลิ๊กเลย

 187/4 ม.6 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160  

 โทร.081 705 1020

 

 22.บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาแยกบางแพ  คลิ๊กเลย

 112/17-18 ม.2 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160  

 โทร.089 378 4411

 

 23.บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาราชบุรี  คลิ๊กเลย

 61/12-18 ม.2 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  

 โทร.081 705 0847

 

 24.บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาวัดเพลง  คลิ๊กเลย

 33/1 ม.5 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170  

 โทร.081 705 1007

  

 25.บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาสามควายเผือก  คลิ๊กเลย

 99/96-98 ม.3 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

 โทร.081 705 0610

 

 26.บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาหนองโพ  คลิ๊กเลย

 176/12-16 ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  

 โทร.081 705 0691

 

 27.บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาห้วยกระบอก  คลิ๊กเลย

 90/4 ม.9 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190 

 โทร. 032 291 362

 

 28.บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาห้วยพลู  คลิ๊กเลย

 279/12 ม.1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120  

 โทร.081 705 0811

 

 29.เวสป้า นครปฐม โดย เตชอัมพร  คลิ๊กเลย

 159/1 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000  

 โทร.092 252 9394

 

 30.เวสป้า ราชบุรี โดย เตชอัมพร  คลิ๊กเลย

 187/16 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 

 โทร.081 705 0848

 

 

 

 


 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 77,706