บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด

บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สำนักงานใหญ่บางแพ

129 หมู่ 1 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160 

ฝ่ายขาย  โทร. 081-7050582

ฝ่ายอะไหล่  โทร. 081-7050643

ฝ่ายทะเบียน  โทร. 032-340-275-8 ต่อ 146,147,148

ศูนย์บริการ  โทร. 081-9418841

ศูนย์ขับขี่ปลอดภัย  โทร. 087-1609642

แผนกกิจกรรม  โทร. 095-7934495

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  โทร. 081-7050624

 

 

 

 


 

 

 

Visitors: 77,707